Cursus PortretTekenen/ - Schilderen

Cursus 1) portrettekenen/-schilderen kost €600 per jaar, te betalen in bijvoorbeeld 10 termijnen van € 60 maandelijks.

Cursus 2) portrettekenen/-schilderen kost €300 per jaar, te betalen in bijvoorbeeld 10 termijnen van € 30 maandelijks.

 

De prijzen zijn exclusief materiaal en inclusief: BTW, koffie en thee.

  • U bent ingeschreven na ontvangst van onze bevestiging dat u bent ingeschreven.
  • De termijnbetaling dient telkens aan het begin van de volgende cursusmaand, onder vermelding van “Cursus  Portret T/S.”, te geschieden op bankrekening: NL09RABO 0123 2381 02 t.n.v. H. Dijkhoff.
  • Bij opzegging van de cursus of niet meer volgen van de lessen blijft de betaalverplichting bestaan.
  • Verstrekte materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt.
  • Bij onvoldoende aanmeldingen kan de cursus worden geannuleerd.