Van de cursisten die in de periode 2017 – 2018 hebben meegedaan hebben de volgende cursisten zelfstandig een eindopdracht gemaakt.